نرخنامه سرویس و نگهداری انواع آسانسور و پله برقی در ابتدای سال ۱۴۰۰ توسط انجمن آسانسورو پله برقی ایران طبق روال هر سال اعلام و به شرکت های آسانسور ابلاغ گردید.

در فایل پیوست شما میتوانید نرخ سرویس و نگهداری آسانسور و پله برقی را ملاحظه فرمائید

بهساز صنعت هگمتانه