سالروز مظهر زیبایی و وقار،مهربانی و ایثار،روز مادر بر تمام مادران سرزمین عزیز ایران مبارک.

روز مادر مبارک