مجتمع مسکونی افلاک ۶

کارفرما:رضا صادقی
نوع آسانسور:کششی
سرعت:۱ متر بر ثانیه
تعداد:۲ دستگاه
سال ساخت:۱۴۰۰