انجام طراحی،محاسبات در بدو امر و پیش از شروع عملیات اجرایی و کسب اطمینان از رعایت و کنترل تمامی موارد مرتبط با حوزه فنی،برنامه زمان بندی دقیق و مطابق با انتظارات کارفرما،دارا بودن دانش فنی به روز و ارتقای مداوم سطح کیفی کارشناسان،تکنسین ها و سایر پرسنل فعال در زمینه نصب و راه اندازی و سایر خدمات این حوزه به منطور دستیابی و ارائه بالاترین کیفیت ممکن از شاخصه های بسیار مهم و نقاط قوت شرکت بهساز صنعت هگمتانه می باشد.خدمات ارائه شده توسط شرکت بهساز صنعت هگمتانه: