طراحی و محاسبات انواع آسانسور و پله برقی،پیاده رو متحرک،بالابر

شرکت بهساز صنعت هگمتانه با بیش از ۱۸ سال فعالیت مستمر در زمینه طراحی و نصب انواع آسانسور و پله برقی با بهره گیری از پرسنل مجرب،آموزش دیده و متعهد آماده مشاوره طبق نیاز مشتریان خود می باشد.برای نصب هر آسانسور قطعا در ابتدا طراحی مراحل  آسانسور و آنالیز مراحل نصب آسانسور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .

اقدامات لازم جهت مشاوره و طراحی آسانسور به شرح زیر است:

برگزاری جلسه ی حضوری.
اعلام بودجه ای که کارفرما جهت پروژه در نظر گرفته اند.
ارائه ی پیشنهاد مطلوب و مطابق با هزینه ی پیشنهادی.
دیدن محل پروژه و بررسی اولیه توسط واحد فنی
کارشناسی دقیق محل نصب آسانسور و برآورد قطعات مورد نیاز
عقد قرارداد دقیق با توجه به ذکر شرایط کاری و زمانی دقیق
طراحی نقشه آسانسور و نقشه چاه آسانسور و نقشه آهنکشی و دیگر نقشه های لازم