مجتمع اداری افلاک۶

کارفرما:رضا صادقی
نوع آسانسور:کششی
سرعت:۱ متر بر ثانیه
تعداد:۲ دستگاه
سال ساخت:۱۴۰۰

مجتمع مسکونی سیسیلین

کارفرما:هومن خضری
نوع آسانسور:کششی
سرعت: ۱ متر بر ثانیه
تعداد:۱ دستگاه
سال ساخت:۱۳۹۸